Tag Archives: Thánh đường Chartres

Khám phá thánh đường Chartres một nơi còn giữ vẻ đẹp nguyên vẹn

Khám phá thánh đường Chartres một nơi còn giữ vẻ đẹp nguyên vẹn Chartres là một thánh đường còn nguyên lành nhất trong một loạt các thánh đường quan yếu ở Ile de France, vùng ngoại vi Paris, cùng xây dựng theo phong cách Gothic ở châu Âu. Nhà thờ Chartres tên chính là nhà… Read More »